Váš košík

Zřeknutí se odpovědnosti

Pro používání této webové stránky (www.lxyrc.eu) platí následující podmínky použití. Používáním této webové stránky se má za to, že jste si přečetli a přijali podmínky použití.

Využití informací
Lxyrc se snaží na tomto webu vždy poskytovat správné a aktuální informace. Přestože byly tyto informace sestaveny s největší možnou péčí, společnost Lxyrc nezaručuje úplnost, správnost ani aktuálnost informací. Právní informace na webu jsou obecné povahy a nelze je považovat za náhradu právního poradenství.

Z informací nelze odvodit žádná práva. Lxyrc nenese žádnou odpovědnost za škody vyplývající z použití informací nebo webových stránek, ani za nefunkčnost webových stránek.
Na základě zasílání a přijímání informací prostřednictvím webové stránky nebo prostřednictvím e-mailu nelze automaticky vytvořit vztah mezi Lxyrc a uživatelem webové stránky.

E-mailem
Lxyrc nezaručuje, že e-maily zaslané Lxyrc budou přijaty nebo zpracovány (včas), protože nelze zaručit včasné přijetí e-mailů. Zabezpečení e-mailového provozu nelze plně zaručit ani kvůli souvisejícím bezpečnostním rizikům. Korespondencí s Lxyrc e-mailem bez šifrování nebo ochrany heslem přijímáte toto riziko.

Hypertextové odkazy
Tato webová stránka může obsahovat hypertextové odkazy na webové stránky třetích stran. Lxyrc nemá žádný vliv na webové stránky třetích stran a nenese odpovědnost za jejich dostupnost nebo obsah. Lxyrc proto nepřijímá žádnou odpovědnost za škody vzniklé používáním webových stránek třetích stran.

Práva k duševnímu vlastnictví
Všechny publikace a vyjádření Lxyrc jsou chráněny autorským právem a dalšími právy duševního vlastnictví. S výjimkou osobního a nekomerčního použití nesmí být nic z těchto publikací a vyjádření žádným způsobem reprodukováno, kopírováno nebo jinak zveřejněno bez předchozího písemného souhlasu společnosti Lxyrc.

Celosvětová doprava

Odeslání ve stejný den

Snadné vrácení do 14 dnů

14denní záruka vrácení peněz

100% Bezpečná pokladna

PayPal / MasterCard / Visa

cs_CZCzech